Půjčky jsou součástí našeho života

Jsou situace, kdy je půjčka jediným vhodným řešením. Půjčka může vyřešit finanční problém. Podstatný je důsledný výběr, preference transparentní půjčky. Na co si však nejvíce půjčují Češi? Proč využít půjčku na cokoliv?

Na co si nejvíce lidé půjčují?

V dnešní době je sice půjčka efektivní pomocí, je ale také velmi snadné se zadlužit. Dnes je možné sjednat půjčku z pohodlí domova. Mnozí tak při zjištění, jak snadné to je, podlehnou a půjčí si další půjčku, až se dostanou do svízelné situace a neschopnosti splácet půjčky.

Nejčastějším důvodem pro vzetí půjčky je koupě vybavení do domácnosti, tj. pořízení nábytku či domácích spotřebičů. Zejména v případě spotřebičů na splátky je to dáno i tím, že většina prodejců tuto formu nabízí. Nákup na splátky je takřka pro každého reálným východiskem.

Druhým nejčastějším důvodem pro žádost o půjčku je koupě automobilu. Zde je však zapotřebí si předem vše promyslet. Jestli je skutečně koupě automobilu na splátky nutností, zda je nové auto nepostradatelné apod. Lidé velmi často opomíjejí fakt, že automobil nenáleží mezi výhodné investice, jelikož cena má intenzivně klesající tendenci a zároveň palivo a potenciální náklady do opravy jsou zásahem do rozpočtu. Avšak! Zásadní rozdíl je v tom, jestliže se jedná o pořízení automobilu na splátky, pokud je zapotřebí vozidlo k podnikání či je nutností pro cestu do zaměstnání.

Lidé si velmi často půjčují na elektroniku, zejména na pořízení televizoru, mobilního telefonu, tabletu a další výrobky moderní elektroniky. Je rozdíl v pořízení na splátky v případě pračky a nejnovějšího televizoru. Zatímco pračka je pro domácnost důležitým zařízením, o televizoru se to nedá až tak jednoznačně konstatovat.

Značně častým motivem pro vzetí půjčky je splacení půjčky či půjček stávajících. Když se jedinec ocitne v situaci, kdy není schopen půjčku splácet, řeší to další půjčkou. Mnohdy se však jedná o zcela začarovaný kruh, který není řešením, neboť většinou dochází k ještě vyššímu zadlužení.

Pokud by se vám někdy stalo, že se do této situace dostanete, doporučujeme využít sloučení půjček. Tímto způsobem získáte větší přehled, transparentnější podmínky a mnohdy i snížení měsíčních plateb.

Nejčastější zvyky při půjčování aneb vyvarování se chyb

Jak je již výše uvedeno, velmi častým problémem je více půjček a neschopnost poté splácet. Adekvátním řešením je domluva s poskytovatelem ohledně nového splátkového kalendáře.

Mentalita českého národa se samozřejmě mění. Jedná se zejména o netrpělivost, když například soused či kolega v práci něco má, je tendence vlastnit danou či ještě lepší věc také. Lidé jednají neuváženě, bez rozvahy a často unáhleně, tj. rizikové půjčování. V tomto případě jsou to půjčky na běžnou spotřebu, zábavu či zadlužování při dlouhodobějším finančním strádání.

Skupinu rizikových dlužníků, tj. jedinců majících zvyk brát si menší půjčky, avšak mají jich více najednou, tvoří zejména muži ve středním věku s nižším vzděláním. I když je finanční gramotnost Čechů stále průměrná, většina v případě neschopnosti splácení ví o možnosti požádat o odklad splátky či změnu splátkového kalendáře. Někteří řeší problém v kruhu rodinném, aby získali finanční prostředky na splácení. A klesá počet lidí, kteří přestávají zcela splácet, aniž by se snažili situaci řešit.

Půjčka na cokoliv aneb v čem tkví výhody

Jedná se o univerzální produkt. Výhodná je půjčka zejména tehdy, pokud potřebujete uhradit běžný výdaj apod. Půjčka na cokoliv je velmi oblíbená a bývá v nabídce řady poskytovatelů. Předností je komfort v případě čerpání finančních prostředků ve srovnání s klasickou účelovou půjčkou. Výhodou je téměř okamžité vyřízení. Rovněž lze vše sjednat online, tj. prostřednictvím internetu.

mPůjčka coby unikum v případě finanční pomoci

Zvláštnost spočívá v tom, jak chce klient půjčku využít a čerpat, tj. jestliže potřebuje peníze neprodleně, má půjčka v tomto případě přímo vymezené i parametry pro splácení. Tím je tak striktně dáno, jak dlouho a kolik se bude měsíčně splácet i jaký je úrok. V rámci čerpání půjčky je reálná volba klasického převodu finančních prostředků na účet. Druhou alternativou je obdržení přenositelné karty bez jména držitele. S kartou je možno platit kdekoli. Je opatřena rovněž PIN kódem. Žadatel o půjčku si tento PIN kód nastaví sám prostřednictvím internetbankingu.

 

Od momentu čerpání celé výše je hrazena půjčka dle harmonogramu splátek. Jestliže se vyčerpá pouze část úvěrového rámce, platí se jen odpovídající část splátky. Předností bezpochyby je, že lze půjčku kdykoli doplatit, a to bez jakéhokoliv poplatku či sankce. Prioritou je, že klient nemá povinnost využít půjčku ihned. V případě nečerpání klesá úvěrový rámec o poměrnou část.

Ve prospěch hovoří rovněž vyřízení bez poplatku, stejně tak bezplatné vedení úvěrového účtu. Volitelný je splátkový cyklus a vyřízení půjčky prostřednictvím internetu. Ocenění jsou důkazem, že jde o velmi výhodnou půjčku na trhu. Jedná se o zaručeně rychlé získání finančních prostředků. Rovněž vyřízení je velmi komfortní záležitostí, neboť je vše možné sjednat přes internet.

 


Uveřejněno

v

od

Značky: