Technická analýza trhu Forex

Spolu s fundamentální analýzou, technická analýza je jednou ze dvou hlavních metod, jak se můžete informovat a vybudovat si silnější pozici k zisku na trhu Forex. Zatímco fundamentální analýza umožňuje předvídat pohyb měny při pohledu na politické a ekonomické postavení země, technická analýza má více co do činění s pohledem na shromážděná data trhu a s jejich použitím k předpovědi budoucího pohybu měny. Toto se velmi často používá na burzovním trhu, například tam, kde historická data jsou jednou z nejdůležitějších částí předpovědi budoucího chování.

Zatímco fundamentální analýza se zaměřuje na důvody pohybu trhu – díky čemuž můžeme vědět, proč se něco stalo – technická analýza stejného trhu nám řekne, co přesně se stalo. To znamená, že nám dá hrubá data. Fundamentální analýza vyžaduje mimořádně široký pohled a pro ty, kteří se nezajímají o politiku, může být příliš časově náročná. Pokud jsou tito lidé technickými analytiky, mohou se obvykle dost učit z pohybů samotných. Ať už je důvod pro pohyb jakýkoli, faktem je, že měny následují směr vývoje.

Bez ohledu na cokoli jiného, ​​lidé vědí, že se vývojová schémata vyplynula z toho, jak se cizí měny chovají, schémata, která platila pro více než století. Tyto schémata odrážejí lidské chování – jednu z mála stálých věcí na světě – a proto jsou vynikajícím způsobem, jak předpovědět budoucnost. Možná nevíte, kdo je prezidentem určité země, ale pokud víte, jak se její měna chová po danou dobu, je to v rámci vašich práv nezajímat se.


Uveřejněno

v

od