ČSOB banka se dobře postará o vaše firemní finance

ČSOB banka je spolehlivým partnerem, který bude spravovat vaše firemní finance a pomůže zrealizovat vaše podnikatelské záměry. Banka poskytuje komplexní servis a připraví nejlepší řešení na míru pro vaši firmu.

Pro drobné podnikatele, malé a střední podniky nabízí banka ČSOB vedení podnikatelského účtu, vybere nejvhodnější formu elektronického bankovnictví (pomocí počítače, pevné telefonní linky nebo mobilního telefonu). Pro internetové obchodníky umožňuje placení prostřednictvím moderních platebních metod, také transakce v cizích měnách nejsou problém. Banka nabídne vhodný způsob zhodnocení volných finančních prostředků a v opačném případě nabídne řešení v podobě podnikatelského úvěru. ČSOB spolupracuje s profesními komorami a nabízí také programy pro jednotlivé profese.

Další skupinou klientů ČSOB jsou bytová družstva a společenství vlastníků jednotek, která mají specifické požadavky a potřebují speciální řešení. Kromě vedení účtů a platebního styku jsou tu úvěry k financování oprav, rekonstrukcí a modernizací bytových domů ve vlastnictví bytových družstev a správě společenství vlastníků jednotek. Je možné tyto podnikatelské úvěry využít také při úhradě kupní ceny nemovitosti v rámci privatizace komunálního bytového fondu. Firemní bankéř se postará také o spravování financí obcí, měst, krajů, příspěvkových a neziskových organizací.

Pro velké tuzemské a mezinárodní společnosti, krajská města, univerzity a vybrané velké nemocnice nabízí ČSOB banka produkty v rámci Korporátního a institucionálního bankovnictví. Nabídka zahrnuje běžné bankovní produkty adekvátně modifikované pro tento typ klientely, ale i specializované služby v oblasti správy a úschovy cenných papírů či depozitář fondů. Nejvyšší management ČSOB Korporátního a institucionálního bankovnictví nabízí zkušenost, profesionalitu, znalost místního trhu a mezinárodní know-how.


Uveřejněno

v

od

Značky: