Fundamentální analýza trhu Forex

Je všeobecně uznané, že existují dva způsoby, jak analyzovat trh Forex. Jsou nazvány jako „fundamentální“ a „technické“ analýzy. Která z těchto metod kdy funguje? Abyste porozuměli proč a jak, bude se tento článek zabývat fundamentální analýzou. Je to druh analýzy, který se zaměřuje na politické a ekonomické podmínky, které ovlivňují směnné kurzy. Nejběžněji tyto faktory zahrnují míru zaměstnanosti a hospodářské strategie vládnoucí politické strany. Je proto logické, že všeobecné volby v zemi budou mít nějaký vliv na forexové kurzy měny dané země.

Fundamentální analýza, jak již název napovídá, poskytuje široký přehled o způsobu pohybu měn a umožňuje pochopení toho, kam určitá měna směřuje. Úlohou fundamentální analýzy je posílit vaši strategii spolehlivými a konkrétními ověřenými faktory, stanovovat správné časování a určovat, jak si měna povede.
Chcete-li pochopit současné a s jistotou předpovědět budoucí chování měny, je dobré vědět věci, jako jsou úrokové sazby (což je považováno za ukazatele další síly měny) a ekonomické faktory, jako je HDP a zahraniční investice. Pokud společnost investuje v továrnách, kancelářích a práci v cizí zemi, přináší do této země bohatství a potenciál a je pravděpodobné, že měnu podpoří. Když víte, že má země zahraniční investice do potrubního vedení, můžete s jistotou předpovědět, že měna posílí a zůstane silná.


Uveřejněno

v

od