Jak poznat bezpečné firemní dluhopisy?

Nabídka firemních dluhopisů se neustále rozšiřuje a v rámci investic si tak korporátní dluhopisy zajistili své místo. Dnes se jedná již o naprosto běžný způsob investování, které využívají firmy v různých částech světa, a to zejména v ekonomicky vyspělých zemích. Svoji oblibu si získaly především díky vysokým výnosům, které se pohybují mezi 5–15 %, a také díky přijatelné míře rizika. Právem se tak řadí mezi nejvýhodnější investice, avšak před investováním je třeba vybrat vhodnou firmu, které svěřit své peníze. A jak na to?

Podle čeho hodnotit riziko

Každý typ investice s sebou přináší jistá rizika, proto je vhodné veškerá možná rizika před samotnou investicí zvážit a zhodnotit. Výhodou korporátních dluhopisů oproti jiným investičním alternativám je, že lze rizika mnohdy dobře odhadnout ze všech dostupných informací o firmě. Proto jsou korporátní dluhopisy vnímány jako méně rizikové než akcie, komodity, kryptoměny apod. Při hodnocení rizik se tak zaměřujeme především na podnikatelský záměr firmy (na co chce firma získané peníze využít), ekonomické výsledky společnosti, reference od ověřených zdrojů, historii firmy, vlastnictví prospektu ČNB apod. Pro hodnocení rizik lze také využít vydané desatero pro drobné investory od ČNB.

Rizikové faktory

Odhalit bezpečné korporátní dluhopisy nemusí být zejména pro začínající investory jednoduché, ale existuje celá řada faktorů, kdy je třeba se mít na pozoru. Mezi hlavní rizikový faktor obecně patří výrazné záporné hospodářské výsledky, které by mohly značit krach společnosti a dluhopisy tak slouží pouze jako pokus o záchranu firmy. Mezi další rizikové faktory pak patří nereálnost podnikatelského záměru či velmi krátké působení firmy na trhu.

Vyšší riziko s sebou může také přinést podlimitní emise, jelikož v tomto případě nemusí mít firma prospekt pro vydávání dluhopisů od ČNB. Tento prospekt sice není zárukou bezpečné investice, ale s rizikem do jisté míry souvisí, jelikož firma musí poskytnout pravdivé informace, které ověřuje ČNB a investor má navíc prospekt k dispozici.

Jistota na českém trhu

Nakonec nejlepší volbou, jak bezpečně a efektivně zhodnotit své peníze, je výběr prověřené společnosti. Taková společnost má již nějaké emise dluhopisů za sebou, díky tomu můžete využít referencí od jiných investorů. Mezi jistotu na českém trhu se řadí například společnost Europa Investment Property, která je na trhu již přes 20 let. Její předností je především předmět podnikání, kterým jsou nemovitosti. Není třeba dodávat, že nemovitosti se řadí mezi investicemi k těm nejlépe hodnoceným, avšak pro řadu investorů nejsou přímo dosažitelné, proto využívají právě firemní dluhopisy.

Více informací o nákupu dluhopisů EIP najdete na webových stránkách společnosti.


Uveřejněno

v

od

Značky: