Štítek: Svěřenské fondy

  • Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

    Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

    Svěřenecký fond je soubor majetku bez právní subjektivity, který zakladatel určil k samostatnému spravování odděleně od jeho dalšího majetku. Slouží k ukládání peněz pro beneficienty, kteří z něj čerpají. Založení svěřenského fondu Svěřenský fond zakládá zakladatel a ten jej předá správci fondu. Zřizuje se notářským zápisem a je zde uveden zakladatel, správce fondu a beneficienti. Svěřenský fond…