Svěřenské fondy a ochrana rodinného majetku

Svěřenecký fond je soubor majetku bez právní subjektivity, který zakladatel určil k samostatnému spravování odděleně od jeho dalšího majetku. Slouží k ukládání peněz pro beneficienty, kteří z něj čerpají.

Založení svěřenského fondu

Svěřenský fond zakládá zakladatel a ten jej předá správci fondu. Zřizuje se notářským zápisem a je zde uveden zakladatel, správce fondu a beneficienti. Svěřenský fond slouží k úpravě vlastnických vztahů týkajících se majetku, může přijít k užitku především z důvodu zabezpečení rodinných příbuzných nebo k ochraně majetku vůči třetím osobám. Je osvobozen od daní, oddělen od ostatního majetku a spravován samostatně.

Využijí jej movitější lidé, kteří chtějí zajistit své potomky a nevěří zdlouhavému dědickému řízení. Používá se také při placení nákladů na školné nebo v případě veřejně prospěšných činností, na různé nadace, útulky či charitu.

Testamentární fond

Peníze ze svěřenského fondu jsou čerpány pravidelně v platbách podle toho, k čemu je fond určen. Svěřenský fond pro případ smrti se nazývá testamentární fond a vzniká smrtí zakladatele. Jde o úpravu dědictví. I po smrti je stále fond spravován správcem fondu a peníze chodí stále beneficientům.

Výhody

Svěřenský fond má mnoho výhod. Především nabízí lepší ochranu soukromí, kdy povinně musí svěřenecký fond zveřejnit pouze správce fondu, zatím co zakladatel a obmyšlený může zůstat skryt.  Ti jsou pak chráněni proti případným sporům nebo podvodníkům.

Velkou výhodou je minimální daň z nabytí majetku a zároveň vyhnutí se dlouhému dědickému řízení, které bývá také finančně náročné.

Majetek je také chráněn před věřiteli v případě bankrotu nebo dluhů. I když se vám nebude zcela dařit v podnikání, bude váš svěřenský fond chráněn před věřiteli a nebudete z něj muset platit případné dluhy nebo exekuce.

V případě rozvodu nespadá svěřenský fond do rozvodového řízení a vaši beneficienti, jako jsou například potomci, budou zajištěni i kdyby bylo rozvodové řízení velmi finančně náročné, dětí a jejich příjmů z fondu se to nedotkne.

Jak funguje svěřenský fond

Pravidla pro fungování svěřenského fondu určuje zakladatel a spravuje jej správce, který vyplácí peníze beneficientům. Ti je dostávají ve formě jak finanční, tak v naturáliích, jako jsou nemovitosti.

Ve správě fondu mohou být jak domy, tak byty nebo celá firma. Ta slouží dědicům pro zachování jejich majetku v případě bankrotu zakladatele. Ochráníte tak nejen svou firmu, ale také své potomky před ztrátou majetku.

Svěřenský fond ocení především movitější lidé, majitelé firem nebo většího majetku, který chtějí ochránit před věřiteli nebo zajistit spravedlivé rozdělení svého dědictví. Se svěřenským fondem budete zajištěni proti daním z nemovitostí i finančních prostředků. Vaši potomci budou mít dostatek peněz do budoucna a nebudou vystaveni strádání. 


Uveřejněno

v

od