Typický Čech = Čech s dluhy? aneb Problematika zadlužení

Problematika zadlužení se týká velké části obyvatel České republiky, a to od těch nejchudších obyvatel s nízkým vzděláním, tak i stále více obyvatel vzdělanějších a majetnějších, a to jak seniorů, tak i stále více mladších ročníků. O tomto vypovídá také masivní nárůst podaných insolvenčních návrhů spojených s návrhem na povolení oddlužení. Tato fakta jednoznačně ukazují, že schopnost hospodařit s penězi (finanční gramotnost) a splácet řádně své závazky je v našich končinách nedostatečná a že do dluhové pasti se chytá stále více lidí. Opustit tento začarovaný kruh ale málokdo zvládne vyřešit sám bez pomoci zvenčí.

Příčiny, proč se člověk zadluží, jsou různé. Může to být z nerozumného hospodaření, absencí finančních rezerv a životnímu stylu “od výplaty k výplatě“. Nasnadě jsou rovněž snadno dostupné půjčky od nejrůznějších společností. Může se zdát, že dlužníci si za svou finanční situaci mohou sami, často je však opak pravdou – do potíží se lidé snadno dostanou i relativně běžnými životními událostmi jako náhlou ztrátou zaměstnání, partnera nebo dlouhodobou pracovní neschopností. Jak jsem psala výše, opravdu málokdo tuto situaci zvládne vyřešit sám. Bohužel časté řešení je „lepení“ dluhů dalšími půjčkami, případně řešení pomocí oddlužovacích firem, které leckdy používají nepříliš férové praktiky. Ocitnout se v tzv. „dluhové spirále“, která jde ruku v ruce se sociálním vyloučením, je pak více než snadné.

Řešením stávajícího stavu panujícího v oblasti zadluženosti se nabízí ve zvýšení úrovně finanční gramotnosti obyvatel, a to už od útlého věku, tedy vzdělávat děti už v rámci základních škol. Zvýšení povědomí o hospodařeních s penězi by mohlo fungovat jako předcházení zadlužení a s ním souvisejících problémů.

Zadluženost zasahuje do všech oblastí lidského života a může člověku de facto znemožnit důstojné živobytí. Proto je velmi důležité předcházet této tíživé životní situaci právě vzděláváním obyvatelstva napříč věkovými skupinami. Zodpovědnému nakládání s penězi by se člověk měl začít učit ideálně už v rodině, později pak ve vzdělávacích institucích. Veřejnost by měla být edukována prostřednictvím kurzů, bezplatného dluhového poradenství apod.

Insolvenční zákon, který byl novelizován v 2006 a rovněž novela podmínek zákona na ochranu spotřebitelů, zlepšení nepřinesl a zadlužených Čechů spíše přibývá. O všem hovoří skutečnost, že je u nás takřka milion lidí v exekuci, a velká část čelí dokonce několika exekucím. Exekutoři přitvrzují, pro mnohé Čechy jsou jejich exekuce nesrozumitelné a komunikace s exekutory obtížná. V důsledků dluhů přibývá sociálně exkludovaných obyvatel. Východisko by mohlo představovat povinné vzdělávání v oboru finanční gramotnosti a hospodaření s penězi na základních i středních školách. Zadlužení lidé se však mají kde obrátit na pomoc. Fungují dluhové poradny a vznikají různé profesní skupiny, např. Aliance proti dluhům. S touto tématikou se také pravidelně setkáváme ve všech médiích. Určité zlepšení však přece jen přinesly omezení odměn exekutorům a regulace poskytování úvěrů. Dlužníci by měli mít možnost návratu do společnosti, ovšem se stávajícími podmínkami insolvenčního zákona je to velmi složité, pro některé nemožné. Pro zlepšení celkové dluhové situace v Česku by měly být podporovány organizace, které se zabývají dluhovým poradenstvím a primární prevence ve formě vzdělávání v této oblasti ve školách.


Uveřejněno

v

od

Značky: