Co je to revolvingový úvěr

Pojmy jako spotřebitelský úvěr, účelový či neúčelový úvěr nebo podnikatelský úvěr patří k těm často používaným. Spojení „revolvingový úvěr“ široké veřejnosti tak známý pojem není, ovšem řada podnikatelů jej dobře zná.

Revolvingový úvěr je zjednodušeně řečeno podnikatelský úvěr, který se automaticky obnovuje. Využívá se často pro překlenutí období delší splatnosti faktu, nákup materiálu apod. Jeho obdobou může být například kreditní karta nebo kontokorent.

Jak funguje revolvingový úvěr

Jedná se o půjčku pro podnikatele, která je vhodná hlavně na provozní financování. V praxi funguje tak, že uzavřete s bankou úvěrovou smlouvu a finance můžete čerpat dle vaší potřeby. Úvěr samozřejmě splácíte. 

Jistou výhodou je i období, na které si můžete revolvingový úvěr sjednat. Na výběr je oproti jiným úvěrům dost možností a vždy záleží, na jaký účel peníze potřebujete. 

Lze uzavřít krátkodobý nebo střednědobý revolvingový úvěr pro případy, kdy čekáte na peníze od obchodního partnera a faktura má delší dobu splatnosti, nebo na dobu neurčitou, kde je stanovena i výpovědní lhůta. 

Revolvingový úvěr můžete mít v korunách nebo různých jiných měnách, což se hodí firmám obchodujícím se zahraničím.

Kdy se hodí revolvingový úvěr

Podnikatelé tento typ půjčky využívají zejména pro překlenutí období mezi fakturací a splatností pohledávek. Stejně tak je vhodný v případě sezónních výkyvů ve financování a velmi dobře poslouží i jako finanční rezerva v případě jakýchkoli nenadálých situací. Typickým oborem, kde je tento typ úvěru běžně využíván, je například stavebnictví. 

Co je potřeba k získání revolvingového úvěru

Dodávané dokumenty se budou lišit podle potřeb vaší firmy. Ale základní dokumenty bude potřeba dodat ke každému úvěru, nejen tomu revolvingovému. Jedná se o:

  • doklad totožnosti osob oprávněných jednat za společnost,
  • výpis z obchodního rejstříku nebo živnostenský list.

Následně se s bankou budete domlouvat, co doložit a jak nastavit úvěr. Bude potřeba dodat:

  • prokázání schopnosti splácet – obvykle daňové přiznání, případně výpisy z podnikatelského účtu apod.,
  • prokázání potřeby profinancování pracovního kapitálu nebo provozních nákladů – dokládají se obvykle smlouvy, objednávky apod. 

Uveřejněno

v

od